Diabetes Education Study Group (DESG)

Tervetuloa Suomen Desgin kotisivuille. Tutustu ja liity jäseneksi!

Suomen DESG ry on diabeteksen hoidonohjauksesta kiinnostuneiden ammattilaisten yhteistyöverkosto. Yhdistys toimii yli ammattirajojen, ja sen tavoitteena on edistää diabeteksen hoitoa ja hoidonohjausta sekä niihin kohdistuvaa tutkimus- ja koulutustoimintaa Suomessa. Suomen DESG on Suomen Diabetesliiton ammatillinen jäsenyhdistys.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • toimii diabetestyötä tekevien ammattilaisten sekä eri tieteenalojen edustajien yhteistyöverkostona
  • kannustaa diabeteksen hoitoon ja hoidonohjaukseen osallistuvia yhteistyöhön
  • tarjota erilaisia näkökulmia diabeetikon hoidonohjaukseen
  • seuraa diabeteksen hoidon ja hoidonohjauksen kehittymistä kansainvälisesti

Suomen DESG ry on osa kansainvälistä diabetesyhteisöä. Yhdistyksen innoittajana on toiminut Euroopan diabetestutkijoiden seuran EASD:n (European Association for the Study of Diabetes) hoidonohjausryhmä. Kansallisia alaosastoja on useissa Euroopan maissa.

Toiminta

Yhdistys järjestää joka toinen vuosi korkeatasoisen hoidonohjauksen seminaarin. Seminaarin teemat vaihtelevat tarpeen mukaan esimerkiksi seksuaalisuudesta diabeteksen hoidon teknologiaan.

Yhdistys on käynnistämässä toimintaa, jossa mahdollistetaan jäsenten moniammatillinen kokemusten jakaminen ja yhdessä ideointi.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat yhdistyksen puheenjohtaja Seija Olli, p. 044 710 3457, sähköposti seija.olli@samk.fi, ja sihteeri Niina Hämäläinen, puh. 050472 6518 sähköposti niina.hamalainen@diabetes.fi

Päivitetty 4.5.2020