Suomen DESG ry:n toimintasuunnitelma 2017

1. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 10.2.2017
Tampereella

2. Seminaarit ja koulutustilaisuudet:
 • 10.2.2017 Seminaari Tampereella teemana: "Nuoresta aikuiseksi -näkökulmia omahoidon tukemiseen" peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi
 • Mahdollisuuksien mukaan seminaarin järjestäminen syksyllä peruuntuneen tilalle
 • Vuoden 2018 seminaaripäivän suunnittelua ja yhteistyösuunnitelmia
3. Tiedotustoiminta
 • desg.fi -sivujen ylläpito, päivitys ja kehittäminen
 • Uusille jäsenille tiedotuspaketti
 • Yhdistyksen toiminnan esittelyä eri tilaisuuksissa ja näyttelyissä: Valtakunnallisessa Diabetespäivässä Helsingissä, Apteekkien henkilökunnan koulutustilaisuuksissa, Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivillä, Lääkäripäivillä, Diabetesosaaja 2017-tapahtumassa, Fysioterapeuttien koulutsupäivillä
 • Yhteistyö Diabetesliiton ja Yksi elämä-terveystalkoiden kanssa
 • Sähköinen jäsenkirje kolme kertaa vuodessa
 • Uusista diabeteksen hoidonohjaukseen liittyvistä julkaisuista ja väitöksistä tiedottaminen
 • www.desg.org-sivuston seuraaminen ja tiedotus
4. Osallistuminen hoidonohjauksen kehittämiseen:
 • Työskentely diabeteksen hoidonohjauksen profiilin kirkastamiseksi ja hoidonohjauksen koulutuksen kehittämiseksi
 • Yhteys digitaalisiin hoidonohjauksen ja omahoidon kehittämishankkeisiin
 • Tunnusteluja diabeteksen kehittämishankkeille koskien maahanmuuttajia
 • Yhteydenpito oppilaitoksiin
 • Moniammatillisen yhteistyön esille tuominen

5. Kansainvälinen yhteistyö:

 • Edustus Euroopan DESG.ssä mahdollisuuksien mukaan
 • Muihin kongresseihin osallisuminen(EASD, IDF, FEND) ja palutteen antaminen niistä

6. Hallituksen kokoontuminen:

 • Kaksi varsinaista kokousta Tampereella ja verkkokokouksia tarpeen mukaan