Koulutus

6.10.2017 Seminaari Tampereella

Nuoresta aikuiseksi - näkökulmia omahoidon tukemiseen

Katso ohjelma

Esitykset:

Maria Aitomaa: Myöhäisnuoruusikä - kohti omaa hoitomotivaatiota

Marita Määttä: Ammattilainen nuoren diabeetikon tukena

Kati Hannukainen: Kokeillaan jotain toisin-kokemuksia nuorten aikuisten verkkokursseilta


Cia Päivänurmi: Nuoren aikuisen puheenvuoro


SEMINAARI 2016

Vuoden 2016 seminaarimme järjestettiin 18. maaliskuuta Tampereella. Seminaarin aiheena oli Uusi teknologia hoidonohjauksessa - renki vai isäntä? Tilaisuuteen osallistui 38 henkilöä ja keskustelu teeman ympärillä oli vilkasta.

Teknologian kehittyminen diabeteksen hoidossa on tuonut työhömme uusia haasteita. Miten itse olemme ajassa mukana ja hallitsemme teknologian? Miten osaamme ohjata diabetesta sairastavaa niin, että hän saisi parhaan mahdollisen hyödyn näistä uusista välineistä? Miten huolehdimme siitä, että ohjaustilanteissa myös ihminen siellä piuhan päässä tulisi kohdatuksi? Teknologia ei vähennä ohjauksen tarvetta, vaan päinvastoin lisää sitä. Miten tulemme tämän asian kanssa toimeen, kun ohjaukseen osoitettuja resursseja vähennetään?

Kiitos kaikille seminaarin aktiivisille keskustelijoille!

Alla olevista linkeistä löydät ohjelman ja luentotiivistelmät.

Katso ohjelma:

Uusi teknologia hoidonohjauksessa - renki vai isäntä?

Luentotiivistelmät:

Piuhan päässä on ihminen

Teknologian hyödyntäminen liikunnan ja diabeteksen yhteensovittamisessa

Hoidonohjausta verkossa - kokemuksia tyypin 2 diabeetikoiden verkkokursseista

Teknologia diabeteksen hoidossa ja hoidonohjauksessa sekä voimautumisessa